office@jeleva.com
България, 4000 Пловдив ул."Скайлер" 3, ет.1

За мен

Мария Желева

AДВОКАТ

E-MAIL
maria@jeleva.com
ТЕЛЕФОН
+359 888 969 264

‘A highly astute divorce lawyer who takes charge of cases and ensures they are kept moving with purpose’(Legal500), I have particular experience in divorce and matrimonial finances, often involving high value assets with complex business.

Образование и биография

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕСПУ „Лиляна Димитрова”, гр.Пловдив, сега СОУ” Св.Патриарх Евтимий”
магистратура по право, в Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 1996г,
магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Медицински университет, София, 2004г

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

– Оценка и акредитация на лечебни заведения при Висш акредитационен съвет – 2000 и 2004г.;
– Разработване и управление на европейски проекти – 2008г.
– Търговски сделки – 2008г.
– Право на Европейския съюз, правила за определяне на международната подведомственост и подсъдност на различните видове граждански, търговски и семейни дела. Заповедно производство и европейски изпълнителни основания – 2009г..
– „ЗУТ“ и „ГПК“ – 2009г
– Несъстоятелност на търговски дружества – 2009г., допълнителна квалификация 2014г.
– Актуални проблеми в данъчното производство – 2009г.
– Семейно право – 2010г.
– Изпълнително и заповедно производство по реда на новия ГПК – 2010г.
– Семейни дела с международен елемент – 2017г.
– Медиация – доброволно разрешаване на спорове – 2021г.

ПРАКТИКА

От 1997г вписана в Адвокатска колегия, Пловдив;
От 2001г външен експерт към Министерство на здравеопазването;
От 2008г член на европейската асоциация на адвокатите AEA
Чужди езици: Английски език, Руски език

Свържете се с Мария Желева

Желеви лого
България, 4000 Пловдив ул."Скайлер" 3, ет.

© Всички права запазени 2021-Jeleva.com.
Уеб сайт от: SEOMAX