head
 
 
 
 
 
 
ПРИНЦИПИ
line2
В работата си се ръководим от няколко основни принципи:

· коректност
· професионализъм
· лоялност
· конфиденциалност
· експедитивност
ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНА ПРАВНА ПОМОЩ
Адвокатска кантора Желеви e създадена в началото на 1991г за предоставяне на правни съвети и услуги, с оглед нуждите на юридически и физически лица за разрешаването на казуси от национален, европейски или международен характер. Първоначално е учредена от адвoкат Желка Желева и сътрудници. Основополагаща цел е да се изгради съвременна юридическа кантора, която да е в състояние да обслужва качествено и ефикасно интересите на клиентите си във всички области на правото. С оглед разширяването на обхвата на дейностите, които извършва, постепенно се привличат още специалисти и сътрудници. Адвокатската кантора е разположена в собствен офис в центъра на гр. Пловдив, в близост до Съдебната палата и до Стария град.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС
"Работя с членовете на „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЖЕЛЕВИ” с ЕИК 175913535, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Скайлер” № 3, ет.1. – откогато съм управител на дружеството което представлявам.

Имам възможност да наблюдавам работата им ежедневно. Работят изключително внимателно и отговорно и се справят отлично с възложените им действия. Всички изготвени от тях становища и справки са актуални, точни и добре резюмирани.

Препоръчвам работата с „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЖЕЛЕВИ”, което оптимално защитава интересите на клиентите си.."

Стефан Стоянов - управител, “Ню Ленд Дивелъпмънт” АД, гр. София, България

© 2010 jeleva.com